Navigation

 • 23.10.15r. - wybory do Samorządu Uczniowskiego.

  23.10.15r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dzień ten, poprzedzony
  był tygodniową kampanią wyborczą, podczas której wszyscy kandydaci do SU z klas IV-VI prezento-
  wali swoje plakaty z hasłami wyborczymi. Kandydaci wykazali się ogromną kreatywnością w prezentacji
  swoich propozycji działań na rzecz naszej szkoły. Wybory trwały od 9 do 11 godziny. W głosowaniu
  brały udział wszyscy uczniowie z klas II – VI oraz wszyscy pracownicy szkoły, w sumie 227 uczniów i
  22 pracowników. Komisja wyborcza w składzie: P. Kuc, J. Łukaszewska, J. Niedźwiedź i I. Szczepańska,
  czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a następnie podliczeniem głosów. Wyniki zostaną
  podane na gazetce samorządowej w szkole, w ciągu 3 dni. Nad całością wyborów czuwał opiekun 
  SU: A. Gmaj.